Vendor VT iDirect - 3
1943
140-2   Hardware   1   2013   EWA  
VT iDirect, Inc.
Evolution e8350 - Satellite Router [1], iConnex e800 - Satellite Router Board [2], iConnex e850MP Satellite Router Board [3], iConnex e850MP - IND Satellite Router Board [4], iConnex e850MP - IND with Heat Sink Satellite Router Board [5], Evolution eM1D1 Line Card [6] and Evolution eM0DM
Hardware Version: Part #E0000051-0003 [1];
Part #E0001340-0002 [2];
Part #E0000731-0001 [3];
E0000731-0002 [4];
Part #E0000731-0003 [5];
Part #E0000080-0002 [6];
Part #E0000080-0005 [7];
Firmware Version: iDX version 2.3.1
 
1934
140-2   Hardware   1   2013   EWA  
VT iDirect, Inc.
Evolution e8350 - FIPSL2 Satellite Router [1], iConnex e800 - FIPSL2 Satellite Router Board [2], iConnex e850MP - FIPSL2 Satellite Router Board [3], Evolution eM1D1 - FIPSL2 Line Card [4] and Evolution eM0DM - FIPSL2 Line Card [5]
Hardware Version: Part #E0000051-0005 [1];
Part #E0001340-0001 [2];
Part #E0000731-0004 [3];
Part #E0001306-0001 [4];
Part #E0001306-0002 [5];
Firmware Version: iDX version 2.3.1
 
1375
140-2   Hardware   1   2010   EWA  
VT iDirect, Inc.
Evolution e8350 Satellite Router [1], iNFINITI 7350 Satellite Router [2], iNFINITI iConnex 700 Satellite Router [3], Evolution iConnex e800 Satellite Router [4], iNFINITI M1D1-T Line Card [5], iNFINITI M1D1-T Line Card w/ 10 MHz [6] and iNFINITI M1D1-T-IND Line Card [7]
Hardware Versions: Part #E0000051-0003 [1], Part #9130-0062-0002 [2], Part #9101-2040-0201 [3], Part #E0000403-0201 [4], Part #9101-0040-0008 [5], Part #9101-0040-0108 [6] and Part #9101-0040-0116 [7];
Software Version: iDS version 8.3.12.1